Login
  •              Vergoedingen:

Voor 2020 is voeding en dieetadvisering weer opgenomen in de basisverzekering en worden 3 uur dieetadvisering vergoed. U heeft te maken met een eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.In de aanvullende verzekering kunnen uren dieetvergoeding zitten, die bij de basisverzekering opgeteld worden.

OP Zorgwijzer.nl kunt oude vergoeding zien voor dieetadvies vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekering:  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies                                                                                                                                                                                                                                               

  •              Tarieven:

Als het voedings- of dieetadvies buiten de vergoeding valt ( bijvoorbeeld als u geen verwijzing van uw huisarts of specialist hebt), gelden de volgende tarieven:

Eerste consult* €75,00 Telefonisch- of emailconsult €14,50
Vervolgconsult 30 minuten €30,00    
Vervolgconsult 15 minuten €15,00    
       

*gesprek van 60 minuten en uitwerktijd 15 minuten.
De uitwerktijd omvat o.a. ook berekeningen en/of een op maat gemaakt voedingsadvies en/of mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

 

Indien u een afspraak wilt annuleren, dient u dit minimaal 24uur voorafgaande aan de afspraak mede te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Nieuws

  Diabetes type 2

Maak jezelf beter met behulp van een stappenplan die je  leefstijl aanpast.

Meer energie             gezonder eten     minder medicijnen

Lenie: "Ik kan u hier  uitstekend in begeleiden".

 Bio-impedantiemeter 

In de parkatijk is een bio-impedantiemeter aanwezig, zodat u informatie kan krijgen over  de hoeveelheid spiermassa, de hoeveelheid vetmassa en hoeveelheid vocht in uw lichaam.